Album Reviews

Manu Chao – Proxima Estacion Esperanza

(Virgin) UK release date: 4 June 2001


Review coming soon.


buy Manu Chao MP3s or CDs
Spotify Manu Chao on Spotify


More on Manu Chao
Manu Chao @ Brixton Academy, London
Manu Chao – La Radiolina
Manu Chao – La Radiolina
Manu Chao – Proxima Estacion Esperanza